Priserne er meget forskellige fra firma til firma. Nogle firmaer tager beregning for nogle ting separat, i mens andre firmaer har det inkluderet i prisen. Det er vigtigt at finde et typehusfirma man stoler på, og som kan levere en god og fornuftig pris på huset til kunden. Det er meget forskelligt på, hvad hvert firma tager for kvadratmeterprisen. Man siger dog, at det er svært at få en kvadratmeter pris for under 12.000 kr. Dog kan det være svært på Sjælland, at få kvadratmeter prisen for under 15.000 kr.

Selvfølgelig er prisen vigtig for dit typehus, men det gælder også arkitekturen, samt design og kvalitet, at dette ikke må glemmes. Design og kvalitet, samt arkitekturen skal selvfølgelig leve op til prisen fra firmaet.

Det er vigtigt at finde et typehusfirma, man stoler på. Man skal være sikker på, prisen er nogenlunde fastlagt fra start af, så der ikke kommer pludselige overraskelse, som at prisen for eksempel bliver sat op, grundet firmaet har glemt at regne noget med ind i prisen fra start af.

Som sagt så variere priserne meget fra firma til firma, og der er mange forskellige typehus firmaer og vælge mellem, og derfor er det vigtigt man finder det helt rigtige tilpasset til én selv.

Der er mange steder, hvor man kan se forskellige typehusfirmaer sammenligner priserne med hinanden. Det er en god ting, at undersøge grundigt først, hvad hver enkelt firma tager for de forskellige ting, og hvad slut prisen er. Man kan også, hvis man ikke er enig i prisen, prøve at kontakte firmaet, og hører hvad man kan gøre, på den bedst mulige måde.

Kort fortalt, så er der mange typehusfirmaer, med mange forskellige priser, og det kan være svært, at finde det rigtige til sig selv. Men heldigvis er der hjælp at hente.

Kilder:

http://www.prebenjorgensenhuse.dk/attraktiv-pris/